Modrá hvězda

Ploutvové plavání

JSME POTÁPĚČSKÝ KLUB MLÁDEŽE S TRADICÍ OD ROKU 1998.

Ploutvové plavání je olympijským sportem zatím nezařazeným na olympijských hrách a vychází jak ze sportovního potápění, tak i klasického plavání. Při ploutvovém plavání plavci používají dvě krátké ploutve nebo jednu monoploutev. Závodí se v bazénu na tratích od 25 do 1500 m, nebo na volné vodě až do 5000 m. Ploutvové plavání, rychlostní potápění, BiFi (plavání s krátkými ploutvemi) a distanční ploutvové plavání jsou disciplíny, ve kterých se také závodí.  Orientační potápění je pak samostatnou disciplínou. 

Trocha historie

Vznik samotných ploutví sahá do roku 1914 k Francouzskému námořnictvu, kde poručík Louis de Corlieu předvedl praktickou ukázku svého prototypu, na kterém pak dále pracoval. V dubnu roku 1933 si nechal zaregistrovat patent prvních ploutví. Zajímavostí je, že tento patent kromě dvou ploutví pro nohy, zahrnoval také dvě lžíce ve tvaru ploutví pro ruce. Od té doby došlo k obrovským změnám ve vývoji ploutví, vznikly ploutve různých tvarů délek a pro různé účely. Monoploutev byla poprvé představena na 1. samostatném ME v plavání s ploutvemi v Barceloně v roce 1970 a v roce 1975 pak také v orientačním potápění. 

V České republice se neoficiální závody v bazénech pořádaly od roku 1960, a to v Praze a v Ústí nad Labem. Nejstarší závod, který se udržel až dodnes, je soutěž družstev Potápěčská liga. Tento závod vznikl v roce 1968. Jeho nultý ročník se konal v Praze a později se tradičně koná v Olomouci. Od roku 1982 se tyto závody staly také Mistrovstvím ČR v soutěži družstev. Od roku 1971 se pak koná Mistrovství ČR v ploutvovém a rychlostním plavání v bazénu pro jednotlivce. Vyvrcholením sezóny pak bývají Mistrovství Evropy a světa, jak pro juniorskou, tak i seniorskou reprezentaci, které hostí vždy jiná země.

Disciplíny ploutvového plavání

Ploutvové plavání

Bi-Fins (krátké ploutve)

Rychlostní plavání

Distanční ploutvové plavání

Ploutvové plavání

Ploutvové plavání se označuje zkratkou PP, v zahraničí SF (Surface) a je k němu potřeba monoploutev, šnorchl a maska (potápěčské či plavecké brýle). 

Hlavní pohyb při plavání s monoploutví stylem delfín, což je vlnivý pohyb, při kterém je potřebný zejména pohyb břišních svalů a pánve. Horní polovina je zpevněna s nataženýma rukama vedoucíma kolem uší s dlaněmi na sobě ležícími, prsty položené na sobě tvoří špičku, která rozráží hladinu, obdobně jako lodní trup. 

Šnorchl je umístěný vepředu, opřený o čelo a vede středem obličeje. 

Na závodech v bazénu se plave ve vzdálenostech: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m a 1500m 

Bi-Fins

Bifiny jsou krátké ploutve. Význam výrazu znamená Bi = dvě a Fins = ploutve. S těmito ploutvemi se plave kraulovou technikou. Nohy střídavě kopou, přičemž pohyb nohou nejde od kolen, nýbrž od kyčlí. Ruce se v pohybu střídají, rozsah pohybu musí být co nejefektivnější. Při této disciplíně má opět plavec nasazený šnorchl. 

Bifinové tratě při závodech jsou: 50m, 100m, 200m, 400m 

Rychlostní plavání

Rychlostní potápění bývá označováno také jako plavání pod vodou na nádech a plavání s přístrojem. 

V ČR tyto disciplíny na závodech souhrnně označujeme RP, v zahraničí je nádechové plavání označováno AP a plavání s přístrojem je označováno IM. 

V čem se tato disciplína liší? Plave se bez šnorchlu. V případě nádechového plavání musí závodník uplavat celou vzdálenost na jeden nádech bez vynoření obličeje. Pokud by  vynořil obličej, byl by diskvalifikován. Na nádech se plavou vzdálenosti 25m (mladší věkové kategorie) a 50m (starší věkové kategorie). 

U přístrojového plavání kromě monoploutve potřebuje závodník také dýchací přístroj,  tj. automatiku, a láhev se stlačeným vzduchem. Velikost lahve je závislá na délce tratě. Plavou se vzdálenosti: 100m, 200m, 400m, dříve i 800 m. Závodník po skoku do vody drží láhev v natažených rukou a po celou dobu závodu musí být obličej závodníka pod vodou i při obrátce. Díky zanoření pod hladinu umožňuje prostředí závodníkovi využít oboustranný  kop, tím se docílí i rychlejšího pohybu. 

Distanční ploutvové plavání

Distanční ploutvové plavání (DPP)  je plavání s ploutvemi pouze na volné vodě, tzn. v našich podmínkách na jezerech či přehradách. Dle věkových kategorií jsou stanoveny i vzdálenosti. Pro kategorii E (do 11 let) je to trať na 500 m, kategorie D (pro 12 a 13 let) a Veteráni mají trať dlouhou 1000 m, kategorie C (14 a 15 let) plave 2000 m a kategorie B (junioři 16 až 17 let) a starší dokonce 5000 m. Závodník může zvolit závody PP (možno plavat s monoploutvemi, nebo stereoplouvemi libovolné délky) nebo s bifinami. Trať je vyznačena bójemi, které musí být z vnější strany obeplavány.